Marathi Snake names

Home

उडता सेरप (गोवा)

एकेरी

Little File Snake

एकाक्ष नाग

Monocellete Cobra

कुकरी

Common Kukri

कवड्या

Common Wolf Snake

काळतोंड्या

Duméril's Black-headed Snake

खापरखवल्या

Phipson's Shieldtail

दुतोंड्या

गवत्या

Green Keelback

हिरवो नाग (गोवा), किडक्या

घोणस

Russell's Viper

सोन्या परड (वर्धा), कांबळ्या (उत्तर कोकण), सूर्य कांडर (तळ कोकण), पिरीमिटी (विदर्भ), कुसडो (गोवा), माहोळ (गोवा), बहिर्‍या परड (चंद्रपूर), जोगीरा (वेल्हा)

टिल्यो (गोवा)

चापडा

Bamboo Pit Viper

हिरवा घोणस, चापडी (गोवा), हरानाग (वर्धा)

चिकणी नायकूळ

Glossy-bellied Racer

झिलाण

Glossy Marsh Snake

ककर्‍या, फोरसा, मातीखावा साप (वर्धा), फुप्ती (चंद्रपूर), फुरसा (कोकण), मालण (गोवा), पालेमुंडो (गडचिरोली), मांडवळ (जुन्नर)

तस्कर

Common Trinket

तिडक्या (वर्धा), सडाण (गोवा), सोंगट्या (नाशिक)

दिवड

Checkered Keelback

पाण घोणस (उत्तर कोकण), पांडी बोकड (तळ कोकण), धोड्या (विदर्भ), हेवाळो (गोवा), वयळ (रत्नागिरी), धोंड्याल (गडचिरोली), पाणबुड्या (चंद्रपूर)

धामण

Indian Rat Snake

आधेला (वर्धा), अथेलवट (तळ कोकण), घोडा-पछाड (विदर्भ), दिवड (गोवा), आंधळी (पालघर), गोड्याल (गडचिरोली), मेनी धामण (चंद्रपूर)

नाग

Spectacled Cobra

मोठ्यालो (गोवा), नायुम (गडचिरोली)

नागराज

King Cobra

वडलो, गिम, दिवड नागीण

नानेटी

Striped Keelback

शंकराची जटा, सीतेची लाट (वर्धा), सितेकिलट (विदर्भ), नानाड्डो (गोवा)

नायकूळ (तळ कोकण), धूरनागीण (विदर्भ), गव्हाळ्या (मराठवाडा), ताडजेरी (गडचिरोली)

रस्त्या साप (पश्चिम महाराष्ट्र)

आग्या मण्यार (विदर्भ), आदरांडे (गडचिरोली)

पोवळा

Slender Coral Snake

रातसर्प (पश्चिम महाराष्ट्र), रक्तमांडूळ (गोवा)

फुरसे

Saw-scaled Viper

कांडर (वर्धा), रक्ती कांबळ्या (उत्तर कोकण), आग्या फुरसे (तळ कोकण), रक्ती परड (विदर्भ)

खडानाग (कोकण), फुरशे (गोवा)

भारतीय अजगर

Indian Rock Python

चितीन (वर्धा), आर (उत्तर कोकण), चित्री (विदर्भ), मासुल (गडचिरोली), मांडोल (गोवा), अहार (चंद्रपूर)

मण्यार

Common Krait

चंद्र कांडर (तळ कोकण), काणेर (गोवा), चूड (पालघर), नरकाकल्ले (गडचिरोली)

मांजर्‍या

Common Cat Snake

रुक्या (चंद्रपूर)

मांडूळ

Red Sand Boa

तांबडी मांडवळ, माटीखाया (विदर्भ)

रुका

Bronze-backed Tree Snake

रजत बन्सी

Black-headed Royal Snake

वाळा

Brahminy Worm Snake

दानव, सोमनाथ

कुकुर मुंड्या

समुद्रसर्प

Hook-nosed Sea Snake

हरणटोळ

Common Vine Snake

वेल्या, नानेटी (तळ कोकण), हिरटोली (उत्तर कोकण), शेलाटी (विदर्भ), हरियाली (गोवा), नन्हाटी (वेल्हा), चेपगी हाऊ (सोलापूर)